• جستجو
  • 1403/03/02

دسته بندی های روانشناسی

پیشرفت و موفقیت روانشاسی ازدواج روانشناسی خانواده روانشناسی عمومی مشاوره مهارت های زندگی

مطالب روانشناسی

پیشرفت چیست ؟

پیشرفت در لغت به معنی پیش رفتن ، جلو رفتن ، ترقی کردن و رشد تدریجی است . دنیای پیرامون ما مدام در حال توسعه و پیشرفت است .

عوامل موثر کسب موفقیت (بخش دوم)

در بخش اول این مقاله یکسری از عوامل موثر برای شروع و در مسیر موفقیت قرار گرفتن را بررسی کردیم . حال قصدیم داریم به صورت تخصصی تر این موضوع را دنبال کنیم و هر بخش راه کار لازمه ارائه دهیم . 

عوامل موثر کسب موفقیت (بخش اول)

فارغ از سن ، نژاد ، زادگاه و شغل همه ما در مراحل مختلف زندگی به دنبال رسیدن به موفقیت هستیم .

موفقیت چیست ؟

در دوره ‌ای که مدام به دنبال سبقت از یکدیگر هستیم ، ممکن است درک درستی ازموفقیت نداشته باشیم .

صفحه آخر