• جستجو
  • 1402/03/08

پیشنهادهای سردبیر در نگهداری مواد غذایی و خوراکی

مطالب نگهداری مواد غذایی و خوراکی

اصول نگهداری مواد غذایی

نگهداری مواد غذایی عبارت است از جلوگیری روند از دست دادن ارزش غذایی ، کاهش کیفیت و فاسد شدن غذاها توسط اکسیژن و باکتری‌ها است . هرچند که از مخمرها و باکتری های مفید در روش نگهداری از مواد غذایی نیز استفاده می شود .  

نگهداری مواد غذایی درون یخچال

بعد از خریداری و تهیه مواد غذایی باید با توجه به شرایط نگهداری که دارند ، محل مناسبی را برای قرار دادن آنها در نظر بگیرید . آیا تا به حال به این فکر کرده اید که هرچند وقت یکبار باید یخچال را تمیز کنید ؟  چه زمانی باید باقیمانده مواد غذایی را دور بریزید ؟ و چه دمایی برای نگهداری مواد غذایی مناسب است ؟

صفحه آخر