بدغذایی کودکان
مادر و کودک
تربیت کودک
2 دقیقه
0
598

معضل بدغذایی کودکان

برخی از کودکان رفتارهای ناهنجاری مانند بازیگوشی ، لجبازی ، نافرمانی و ... هنگام غذا خوردن از خودشان بروز می دهند .

این دسته از کودکان خیلی از غذاهایی که طمع و مزه خاصی را دارند ، نمی خورند و یا خیلی کند و از روی بی علاقگی غذا می خورند .

 

علل بدغذایی کودکان از نظر روان شناسان

1)    والدین از روی عمد و یا بطور غیر عمدی باعث تقویت رفتار بدغذایی یا غذا نخوردن در کودکان می شوند .
2)    برخی از کودکان در مقطعی از سن رشد خود به بیماری هایی نظیر سندرم روده ی باریک ، التهاب معده و ... دچار می شوند . 
3)    با غذا خوردن در ذهن کودک  تجربه ی بدی نظیر بالا آوردن غیرارادی ، خفگی ، دارو خوراندن و ... تداعی می شود .
4)    نشان دادن رفتارهای منفی والدین نظیر زورگویی به هنگام غذا دادن به کودکانی که نافرمان ، لجباز و بازی گوش هستند .

 

بدغذایی کودکان

 

روش درمان

مشکل غذا نخوردن برخی از کودکان آن قدر حاد نیست بدین معنی که مواد غذایی لازمه برای رشدشان را دریافت می کنند در این حالت این مشکل بدون درمان حل می شود . اما برخی موارد غذا نخوردن کودک رشد جسمانی و اجتماعی کودک را به خطر می اندازد در چنین حالتی باید زیر نظر متخصص تغذیه کودک و روان شناس کودک برنامه غذایی مناسب تنظیم گردد . ماهیت مشکل بر روش درمان تاثیر دارد . عواملی نظیر مشکلات خانوادگی ، زناشویی و ... باعث بوجود آمدن چنین مشکلی می شوند به طوری که گاهی رفع شدن مشکل خانوادگی ، غذا نخوردن کودک را درمان کرده است .

 

تغییر روال غذا خوردن

در این روش بهتر است که یک نفر همراه کودک غذا بخورد و در مقابل رفتارهای منفی کودک صبر و تحمل داشته باشد و پرخاشگری را کنار بگذارد . در حد فاصل وعده های اصلی غذایی دسترسی کودک به سایر غذاها را کم کنید و به کودک آب بدهید . برخی از والدین این روش را نمی پسندند . اگر می خواهید به کودک خود در حد فاصل وعده های اصلی غذایی غذاهای سبک بدهید باید همه چیز به موقع و سر وقت خودش باشد .

 

تکنیک توجه افتراقی

با توجه به این روش شما باید محرک مطلوب مثبتی را برای وقوع پیوستن یک رفتار غذایی مناسب همراه کنید . در این روش مقدار کمی از غذا را که قبلا نمی خورده به او بدهید در صورتی که غذا را خورد او را تشویق کنید و در صورتی که امتنا کرد باید در مقابل رفتارهای منفی کودک روی خود را برگردانید و یا رفتارهای منفی او را نادید بگیرید و مجددا غذا را پیش بکشید . این عمل را 10 بار حتی بیشتر تکرار کنید تا کودک غذا را قبول کند . 

 

سایر راه حل ها

-    از کودک خود بخواهید در تهیه ی غذا به شما کمک کند .
-    بعد از خوردن یک غذایی که دلخواه کودک نیست . اجازه بدهید با وسیله ی مورد علاقه اش بازی کند .
-    غذاهای رنگی و تزیین شده برای کودک تدارک ببینید .
-    در حین غذا خوردن برایش داستان تعریف کنید و یا شعر بخوانید .
-    به کودک خود قول هایی ندهید که عملی نمی شوند .
-    به طمع غذا توجه داشته باشید .
-    به شرایط غذا خوردن کودک توجه داشته باشید .
-    از متخصص تغذیه کودک و روان شناس کودک بگیرید .